O nás

Partneři zapojení do tohoto projektu aktuálně působí v šesti evropských zemích. Jsou to osobnosti se zkušenostmi z primární péče, genetiky a vzdělávání dospělých i z organizací na podporu pacientů. Autorkou myšlenky projektu je profesorka Heather Skirton, která má zkušenosti z ošetřovatelství, porodnictví a genetického poradenství. Projekt navrhla spolu s doktorkou Isou Houwink, praktickou lékařkou z Nizozemska.

Heather Skirton z Univerzity v Plymouthu ve Spojeném království projekt řídí. Heather má zkušenosti z oblasti zdravotní péče a je registrovanou zdravotní sestrou, registrovanou genetickou poradkyní a kvalifikovanou porodní asistentkou. Přes 20 let přednáší o genetice zdravotnické veřejnosti nejen ve Spojeném království, ale po celé Evropě. V současnosti zastává funkci předsedkyně Evropské rady pro lékařskou genetiku (European Board of Medical Genetics).

h89GSH-Z

Dr Leigh Jackson je výzkumník se zkušenostmi z laboratorní i klinické genetiky. Je kvalifikovaným vysokoškolským pedagogem, který se specializuje na předávání vědeckých poznatků nevědecké veřejnosti.

image1

Peter Lunt do projektu přináší své zkušenosti s tvorbou vzdělávacích materiálů pro pracovníky primární péče, které získal jako člen organizací UK NHS National Genetics a Genomics Education Centre. Přes dvacet působí jako klinický genetický poradce pro otázky managementu pacientů s genetickými chorobami a jako styčný bod pro pracovníky primární péče a přednáší genetiku studentům medicíny a pracovníkům ve zdravotnictví.

Peter photo

Nizozemsko

Isa Houwink je aktivní praktickou lékařkou, která se ve své disertační práci zabývala moderními způsoby vzdělávání praktických lékařů v oblasti genetiky a navrhla a připravila vzdělávací programy založené na skutečných i simulovaných případech. Do projektu přináší své zkušenosti se vzděláváním praktických lékařů a hluboké znalosti z praxe primární péče.

Martina Cornel je profesorkou komunitní genetiky a genomiky veřejného zdraví na VU University Medical Centre v Amsterodamu. Podílí se na výuce studentů medicíny a na projektech v oblasti zdravotnických věd a postgraduálního vzdělávání.Unknown

IMG_3684


Česká republika

Radka Kremlíková Pourová je klinickou genetičkou s klinickými i laboratorními zkušenostmi. Věnuje se práci s pacienty, výuce mediků i vědecké práci.


Václava Curtisová je pediatrička a praktikující klinická genetička se studijními a pracovními zkušenostmi z Anglie a České republiky. Podílí se na výuce studentů medicíny a pracovníků ve zdravotnictví.


Profesor Milan Macek má zkušenosti z klinické i laboratorní genetiky. Je prezidentem Společnosti lékařské genetiky ČR a národním koordinátorem projektu Orphanet.

Island

Vigdis Stefansdottir pracuje jako genetická poradkyně v islandské Národní univerzitní nemocnici Landspitali. Působí na poli dalšího profesního vzdělávání na Islandu a má rozsáhlé zkušenosti se srozumitelným předáváním technických informací díky své novinářské praxi. Má také zkušenosti s tvorbou webových stránek a s managementem.

IMG_2266

Itálie

Daniela Turchetti je klinickou genetičkou s odbornými znalostmi v oblasti nádorové genetiky. Přednášela na kurzech pořádaných Evropskou školou lékařské genetiky (European School of Genetic Medicine), ve kterých se věnovala tématům, jako jsou dědičné předpoklady rozvoje rakoviny a genetické poradenství. Daniela sehrála významnou roli při definování postupů při identifikaci a managementu pacientů s dědičným rizikem rakoviny na městské a krajské úrovni. Podílí se na vzdělávání praktických lékařů a dalších zdravotnických pracovníků.

2015-09-01 14.17.52

Portugalsko

Milena Paneque je genetickou poradkyní a psycholožkou. Vystudovala na Kubě, ale již 10 let působí v Portugalsku, kde se věnuje přípravě vzdělávacích programů v oblasti genetického poradenství, klinické praxi v oblasti genetické péče a výzkumu kvality genetické péče. Má zkušenosti se vzděláváním zdravotnických pracovníků v oblasti genetiky ve vysokoškolském sektoru a je garantkou a vyučující magisterského programu genetického poradenství v Portugalsku.  Podílela se na definování klíčových kompetencí a cílů evropských programů vzdělávání zdravotnických pracovníků v oblasti genetiky a v současnosti zastává pozici spolupředsedkyně Divize genetických poradců a sester při Evropské radě pro lékařskou genetiku. Je průkopnicí vzdělávání v oblasti genetiky a genetického poradenství v Portugalsku.

Milena