Rakovina

Rakovina je široce rozšířenou chorobou, třebaže většina nádorových onemocnění vzniká sporadicky v důsledku genetických změn v určitých buňkách. Někteří pacienti však mohou mít ve své genetické výbavě vadné geny, které snižují jejich odolnost vůči rakovině, a tudíž mohou být vystaveni vyššímu riziku, že se u nich v průběhu života vyvine jeden nebo více nádorů.

V našich modulech se budeme věnovat běžným dědičným nádorovým syndromům, jako jsou:

  • Dědičná rakovina prsu a vaječníků
  • Lynchův syndrom (projevující se především vznikem nádorů tlustého střeva a karcinomu endometria)

Včasná identifikace osob se zvýšeným rizikem těchto chorob vám umožní zajistit pravidelný klinický dohled a zahájit strategie pro snížení rizik u členů rodiny a zvýšit tak pravděpodobnost, že vaši pacienti přežijí.