Před otěhotněním

V primární péči se můžete setkat i s dotazy na téma příbuzenských sňatků. Pravděpodobnost, že dítě pocházející ze svazku pokrevně příbuzných postihne recesivně podmíněná choroba, je sice vyšší, toto riziko však není tak vysoké, jak se rodiče často obávají. V tomto modulu vám pomůžeme pochopit, čím je toto zvýšené riziko způsobeno, a jaké možnosti rodiče mají.