Metabolické poruchy

Děti s metabolickou poruchou se mohou narodit, aniž by si jejich rodiče byli vědomi nějakého rizika. Mnohá z těchto onemocnění jsou totiž autosomálně recesivně dědičná, přičemž rodiče, ač sami přenašeči, mohou být zdraví. V tomto modulu se dozvíte o pomoci, již můžete rodičům nabídnout v případě, že jejich dítěti byla diagnostikována metabolická porucha. Dále se dozvíte, jak získat informace, které vám pomohou hovořit s rodiči o rizicích dalšího těhotenství.