Varovné signály

Určité znaky v osobní a rodinné anamnéze zvyšují pravděpodobnost dědičné příčiny obtíží. Ty jsou nazývány varovné signály (red flags) a jejich přítomnost by měla klinika upozornit na zvýšené riziko dědičné (tj. monogenní nebo chromozomální) příčiny obtíží.

Například když vám pacient položí otázku ohledně možné dědičné příčiny nádorového onemocnění v rodině, měli byste vědět, že k významným indikátorům zvýšeného rizika patří následující jevy:

  • výskyt nádorů v nižším věku, než je obvyklé
  • v případě dědičných nádorových syndromů se vyskytují u pokrevních příbuzných častěji určité typy nádorů (např. rakovina prsu a vaječníků v případě hereditárního syndromu nádorů prsu a ovária, rakovina tlustého střeva a karcinom endometria u Lynchova syndromu, atd)
  • výskyt několik primárních nádorů u jedné osoby
  • neobvyklé typy nádorů, jako např. Ca prsu u muže

V každém z našich modulů jsou popsány varovné signály, s jejichž pomocí dokážete identifikovat pacienty se zvýšeným rizikem dědičné příčiny obtíží.

Přehled varovných signálů pro obecnou klinickou praxi, pro nádorová onemocnění, pro kardiologická onemocnění, pro podezření na genetické onemocnění u dítěte a týkající se reprodukce a těhotenství jsou dostupné v PDF formátu v sekci Praktické nástroje pro každodenní praxi zde.