Varovné signály

V mnoha klinických situacích, kdy existuje značná pravděpodobnost genetické choroby, se jako odborník setkáte s určitými varovnými signály, které vás upozorní, že je třeba se na daný problém hlouběji zaměřit.

Například když vám pacient položí otázku týkající se rodinné historie nádorů, měli byste vědět, že k významným indikátorům zvýšeného rizika patří následující jevy:

  • výskyt nádoru u příbuzných v nižším věku, než byste čekali
  • výskyt různých forem rakoviny v příbuzenstvu, jež by mohly poukazovat na přítomnost dědičného nádorového syndromu (jako např. rakovina prsu nebo vaječníků, rakovina tlustého střeva nebo karcinom endometria)
  • několik primárních nádorů u jedné osoby
  • neobvyklé druhy rakoviny jako např. rakovina prsu u muže

V každém z našich modulů si popíšeme varovné signály, s jejichž pomocí dokážete identifikovat pacienty se zvýšeným rizikem.