Genetické testy

Informace o neinvazivních prenatálních testech

http://www.rapid.nhs.uk/

Preimplantační genetická diagnostika (ve Spojeném království)

Informace o preimplantační genetické diagnostice – postup; typy vad, které lze diagnostikovat; úspěšnost otěhotnění při asistované reprodukci

http://www.pgd.org.uk/home.aspx