Rodinná anamnéza

Nástroj hlavního lékaře ke stanovení rodinné anamnézy

Nástroj, který mohou pacienti použít k zaznamenání údajů o rodinné/osobní anamnéze

http://www.hhs.gov/familyhistory/portrait/index.html