Obecné informace

Incidence genetických poruch v britské populaci

http://www.geneticalliance.org.uk/education3.htm