Klíčová témata genetiky

V této sekci najdete učební materiály, které vám pomohou získat relevantní dovednosti a porozumět základním otázkám genetiky v primární péči.

Zpracování a zaznamenání údajů o rodinné anamnéze

Porozumění základním dědičným vzorcům

Odesílání pacienta na genetické vyšetření