Patiënten verwijzen naar de genetische centra:

Informatie over verwijzing naar poliklinieken Klinische genetica vindt u hier