Video

Získání rodinné anamnézy v rodině s nádorovým onemocněním s použitím rodokmenových symbolů a vysvětlení pro pacienta https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=6XlpMDeflcg

 

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=EoeAC2oju7Y

Dědičnost  autozomálně recesivní – vysvětlení pro pacienta https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=NM-auPIjYcA