Patiënten waarbij een risico bestaat voor de gezondheid van de foetus wegens maternale ziekte of medicatiegebruik