Lékařská genetika a těhotenství Část 4: jak pracovat s pacientkami, jejichž potomci jsou ohroženi v důsledku familiárních chromozomálních aberací