Vítejte

na webových stránkách projektu Gen-Equip, který propojuje vzdělávání, primární péči a genetiku.

Cílem projektu je umožnit zdravotníkům doplnit si vzdělání a dovednosti v oblasti genetiky. Prostřednictvím těchto webových stránek nabízíme bezplatné vzdělávání v oblasti genetiky všem, kteří o něj mají zájem.

Dlouhodobým cílem projektu je zlepšení péče o pacienty s genetickými onemocněními.

Projekt je zaměřen zejména na zdravotníky primární péče, ale obsahuje užitečné informace i pro specialisty.

Jaké vzdělávací zdroje jsou k dispozici?

Vzdělávací zdroje jsou založené na modelových situacích (výukové moduly). Ty byly vypracovány tak, aby byly relevantní pro každodenní praxi různých odborností a jsou doplněné o informační balíček, který obsahuje potřebné nástroje a zdroje využitelné v rutinní klinické péči.

Výukové moduly

Záznamy webinářů

Praktické nástroje pro každodenní praxi 

Příběhy pacientů

Kdo jsme?

Projekt Gen-Equip vznikl v rámci programu Erasmus+ mezi lety 2014 – 2017. Na jeho vypracování se podíleli zástupci pacientských organizací, lékaři primární péče, kliničtí genetici a experti ve vzdělávání dospělých ze šesti evropských zemí.

více zde

Akreditace

Projekt je schválený jako vzdělávací materiál Královskou kolejí všeobecných lékařů ve Velké Británii (Royal College of General Practitioners) a akreditovaný pro účely celoživotního vzdělávání (CPD) European Accreditation Network

 

 

Jakých siuací se týkají výukové moduly?

Moduly jsou založeny na klinických případech pacientů a demonstrují určitý typ genetického onemocnění, se kterým se můžete setkat v primární péči.

Zde jsou jednotlivé moduly seřazeny dle relevantní specializace:

Onkologie      

  • Hereditární syndrom nádoru  prsů a vaječníků (Helena)
  • Lynchcův syndrom  (Tomáš)

Interní medicína       

  • Familiární hypercholesterolémie (Jan)
  • Dědičná kardiologická onemocnění  (Sophie)

Pediatrie        

  • Opožďování psychomotorického vývoje (Adam)

Gynekologie